Konvertering – målet

Konvertering är att lyckas

När en besökare väljer att interagera med dig har du lyckats. Om du är en e-handel betyder detta att en besökare väljer att bli kund, köper dina produkter. Om du är ett tjänsteföretag handlar det oftast om att ta någon form av kontakt med dig, mail eller telefon. Med hjälp av målspårning håller du koll på hur stor konverteringsgraden är: det är siffran som visar hur väl du lyckas.

Hur ökas graden av konvertering?

När du har en tydlig strategi, väldefinierade mål och mäter din konverteringsgrad – har du full koll på läget. Det är nu dags att fintrimma dina marknadsföringsåtgärder. Vad funkar? Vad funkar inte? Justera efter behov, och kasta ut lina och krok igen. Testa dig fram och bli expert på dina kunder. Ta kontakt med oss här nedanför så hjälper vi dig med detta.