Vi tar ansvaret för att bidra till en grönare planet

Det är lätt att framhålla sin egen ideologi och moral som företag i sociala medier. Men på BananByrån tror vi på mer action och mindre skryt. Därför har vi kört igång en egen miljökampanj internt, som vi även avser att sprida utåt som inspiration.

Miljöarbete enligt den grafiska profilen

För att få en tydlig BananKoppling till detta miljöarbete har vi valt att jobba med månadsteman som utgår från våra profilfärger. På så sätt förstärker vi kännedomen om vår grafiska profil hos medarbetarna, samtidigt som vi gör världen och dess invånare en tjänst. Vi ska kommunicera miljötänket utåt mot kunder och i produkter, och jobba mot att bli mer miljömedvetna kring våra produkter.

Konkreta exempel

Varje månad med start september 2018 och fram till och med februari 2019 kommer vi att ha ett tema. De konkreta åtgärder vi gör kommer att ha en koppling till temat. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som tar fram dessa åtgärder. Först ut är den blåa färgen, och temat vatten. Mer om detta i ett blogginlägg som kommer i slutet av månaden. En del i planen är att sprida medvetenhet om miljön, och i detta ingår ett månatligt miljörelaterat blogginlägg som utgår från månadens tema. Våra medarbetare kommer själva att göra åtgärder i sin vardag, och nu i september ligger fokus på att spara vatten, bland annat.

BananByråns element – månad för månad

Arbetsgruppens uppgift är att ta fram åtgärder månatligen. Till en början finns detta grundtänk.

  • vatten (sept) – spara på vatten
  • jord (okt) – undvika spannmålsprodukter
  • skog (nov) – spendera tid i naturen & skogen
  • sol (dec) – tänka på hur vi tar oss till kunder
  • sand (jan) – bidra till mat och vatten till drabbade områden i Afrika
  • grönt (feb) – bidra till att plantera fler träd i valfri regnskog

 

Hur jobbar ditt företag med miljötänket?

Ta gärna chansen och berätta hur ni andra företag jobbar för ett bättre miljötänk. Antar ni BananByråns utmaning att göra något litet varje månad? Om du som läser detta vet något behjärtansvärt projekt, lokalt eller globalt, som passar in för våra olika månadsteman: kontakta oss!