GDPR

Vi har koll på GDPR

BananByrån har en tydlig plan för hur vi skyddar dina personuppgifter, och använder kryptering för att hindra att obehöriga kommer åt dessa. Denna plan har granskats av sakkunnig person, och vi har dessutom fått vårt GDPR-arbete godkänt under en besiktning.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen GDPR gäller inom hela EU. Förkortningen betyder The General Data Protection Regulation och syftar till att skydda personuppgifter på en enhetlig nivå i hela regionen. Läs mer om GDRP här.