Kaizen

Vi jobbar enligt Kaizen-metoden

Små förbättringar på kontinuerlig basis gör att utveckling är en del av BananByråns vardag. Våra medarbetare bidrar till en ständig utveckling, och detta gäller över alla områden i företaget. Från inköp till kaffe till kommunikationen med kunder – allt omfattas av Kaizen.

Vad är Kaizen?

Kaizen är ett system som ”uppfanns” av en av personerna bakom japanska Toyota. Det betyder ”förbättring” och kan sammanfattas med små och ständiga förbättringar (istället för omvälvande förbättringar mer sällan). Du kan läsa mer om Kaizen här.

 

Motivation

Kaizen för BananByrån innebär detta:
Medarbetarna jobbar aktivt för att göra oss att ännu bättre. Det sker med förslag och eget ansvar, och belönas på lämpligt sätt. Endera i lönekuvertet eller med relax och ledighet. Vi har skickat anställda till såväl ishotell som japanskt spa, varit på skotersafari med mera. Det ska löna sig att komma med bra idéer – det är dessa som driver oss framåt och utvecklar.

Minskat resursslöseri

I Kaizen ingår även ett hållbarhetstänk, där det inte slösas med resurser. Det rimmar bra med vår vilja som byrå att bidra till en bättre planet, så att vi slipper skämmas när den lämnas över till våra barn och barnbarn. Här på BananByrån jobbar vi ständigt med att förbättra oss, genom att använda mindre kranvatten, bidra för att motverka skövling av regnskog och mycket annat.

Varför skall jag satsa på mig som individ och det företag jag jobbar på?

Svaret är kompetensutveckling, Kompetensutveckling leder till bättre resultat, både för den anställda och företaget. Men människor är inte maskiner. Utveckling sker vid det speciella tillfälle i ens liv när man gör det oväntade eller vid en dramatisk motgång som ställer allt på sin spets. Varje vecka ägnar vi fyra-sex timmar åt kompetensutveckling. Öronmärkt tid då alla ska få möjligheten att ta ett par steg framåt. Men för den vetgiriga sker kompetensutvecklingen hela tiden. Genom vardagens alla intryck. Var därför öppna i era sinnen, lär er av skeendet. Men låt oss också samlas för gemensam tid. En tid då vi kan vässa våra sinnen och gå framåt.

Varför ska vi kompetensutvecklas?

Kompetensutveckling är en ständigt pågående process hos alla medarbetare. När ni står vid kaffemaskinen, spelar tv-spel eller sitter i kundmöten så möts ni av ständigt intryck. Hjärnan registrerar hela tiden det som sker. Ta tillvara på alla intryck, var öppen i sinnet. Det är då vi lär oss något nytt.
Förändring och dynamik föder förändring. Människor som hela tiden söker nya utmaningar skapar nya förutsättningar för sig själva och hela företaget.

Ibland tar det emot

Ibland kan den vardagliga arbetslunken få glöden hos alla medarbetare att slockna. Det är inget konstigt, när saker och ting bli monotona så rinner kreativiteten ut. Då är de bra att avsätta tid för kompetensutveckling.
Låt oss stanna upp i vardagen, fundera på vad vi gör och vad som kan göras bättre. Vi är alla bra på något, men kan hela tiden bli bättre på andra saker. Samtidigt som vi hela tiden utför små och stora mirakel i vardagen.Genom att andas ut, söka in och ut ur oss själva så kan vi tillsammans vi bättre. Det kommer att gynna effektiviteten i företaget.

En chans att tänka utanför boxen

Kunskapsutveckling kan vara nästan vad som helst. Det behöver inte vara inom ditt arbetsområde. Om en säljare en morgon kommer med Ciceros betraktelser och känner ett starkt nödgat tvång att diskutera det andra triumviratet, så låt oss sätta oss ner och prata om detta. Kunskapen är visdomens källa. Genom att hela tiden förändras och flytta fram positionerna så kommer vi tillsammans att bli bättre och starkare. Vi ska hjälpa varandra att tänka nytt och annorlunda i hela tiden.

Starkare anställda ger ett starkare företag

Ofta glömmer vi bort våra personliga utveckling. Vi är alldeles för fokuserade på uppgifterna och stannar upp. Därför kan det vara bra att få inblick i kollegernas arbete. Om vi kan få förståelse och insyn i hur alla andra på Bananbyrån arbetar så kan vi också utvecklas själva. Låt oss inkludera varandra i vår vardag. Gränser är till för att korsas. Vi kan bli praktikanter hos varandra, genom att vi lär oss varandras jobb så kommer hela företaget att stärkas och vi alla bli bättre.

Inspiration: Nelsonidéen

Johan Nelson utvandrade från Skara till Chicago 1902. Han lämnade Sverige med Wilsonrederiets Amerikabåtar från Göteborg utan ett öre på fickan. När han den tionde juni samma år såg Frihetsgudinnan och steg i land på Ellis Island i New York så var det de första stegen mot att grunda ett enormt industrikonglomerat.

Stickningsmaskinen

Skaraborgaren Johan uppfann en stickningsmaskin som revolutionerande den spirande industrialismen i USA under mellankrigstiden. Men han gjorde det inte ensam. I den fabrik utanför Rockford, Ilinois som han byggde sitt imperium var alla arbetare inblandade.
På fredagarna samlades alla på fabriksgolvet. En orkester spelade upp, det bjöds på korv och must När dagen var slut skulle alla lämna in förslag på hur företaget borde förändras och utvecklas.

Ansvar på arbetsplatsen

Tillsammans med arbetarna byggde Johan Nelson ett företag som står sig fram till i dag med en företagskultur där de anställda hela tiden bidrar med sina tankar och åsikter, allas idéer är vädra något
Det är viktigt att ta ansvar för sin arbetsplats. Har du en tanke om hur företaget kan förändras så dela med dig av den. Dynamik är förändringens yttersta grundsten. Utan dialog och diskussion så kommer det med tiden att bli stiltje. Låt oss våga att prata öppet Vädra dina åsikter och var delaktig i företagets utveckling.