Bilfocus Dalarna – Hemsida

Kunden anlitade BananByrån för att skapa en ny hemsida, då den befintliga var gammal och behövde moderniseras. Utmaningen med att göra en hemsida åt en bilfirma är att dels följa riktlinjer från bilfabrikaten, samtidigt som det viktiga personliga intrycket behöver gå fram.

CTA och optimering

Vi fokuserade på tydliga CTA och optimerade all content med SEO utifrån relevanta sökord och -fraser, samt tryckte på det lokala.

Resultatet – lyckat

Vi liksom kunden är nöjda med resultatet: en snygg lättnavigerade webbplats som självklar är responsiv och mobilvänlig.