Kläppen – Mediestrategi, SEO analys, SEO, Google Analytics

Utmaningen var att få en tydlig bild av kundens vardag och behov. Utifrån detta skapades en strategi för att öka antalet bokningar under lågsäsong, och bidra till att göra Kläppen till det självklara valet i Sälen. En stor tyngd har lagts på att förbättra mätbarheten, samtidigt som synligheten i sök utökats för att stärka positionerna gentemot konkurrens lokalt och regionalt.