LEAX Group – Verksamhetsfilm

Leax Group stod inför en utmaning. De ville kunna beskriva sin verksamhet i Falun för sina kunder på ett enkelt, effektivt och lättförståeligt sätt. 

Vi på BananByrån föreslog film som ett utmärk media. Sagt och gjort så tillverkade BananByrån en film som beskriver Leax Groups verksamhet i Falun. 

Se filmen här: