OnPage


För att uppnå långvarig exponering på nätet så krävs det professionella onpagetexter. Våra skribenter skräddarsyr texter med ett bra och relevant innehåll, samtidigt som de gör er synliga på sökmotorer. På så sätt kommer kunderna lättare i kontakt med ert företag.

Texterna är utformade efter journalistiskt mönster och är pedagogiskt uppbyggda för att såväl läsare som sökmotorer ska reagera positivt på innehållet. Varje onpagetext handlar om en vara eller tjänst, sedan väljer ni själva hur många som behövs.

Onpage måste leva upp till en viss standard för att de ska kunna få en bra exponering på sökmotorer. Några av dessa faktorer är att de innehållet ett bra språk och en korrekt grammatik.
 

Textinnehållet är viktigt

Andra saker som är viktiga att tänka på är rytmen i språket. Genom att bygga upp onpagetexterna efter rytmiska principer så blir de bättre mottagna av sökmotorerna. Med rytmiska principer menar vi att meningar följer ett mönster beroende på längd och variation. Orden väljs så att vokal följer konsonant, likt det latinska språket, vilket är logiskt strukturerat.

Vår onpage byggs upp efter samma principer som tidningsartiklar. Med en ingress som sammanfattar ämnet och sedan korta och koncisa stycken med en röd tråd som löper genom hela texten. Detta gör att sökmotorerna uppfattar onpagetexten som relevant och därmed rankar den högt när kunder söker efter varor eller tjänster som ingår i er bransch.
 

Noga genomarbetad text

Självklart ser vi till att göra ordentlig korrektur och ser till att alla texter håller en hög standard när de ska publiceras. Våra skribenter har lång erfarenhet av att arbeta både på dagstidningar och inom tidsskriftsvärlden. Detta gör att vi på Bananbyrån kan garantera våra kunder proffsiga onpagetexter.

Hör av er till oss om ni har frågor kring onpage, hur det kan hjälpa er och vad det innebär. Vi har en lång erfarenhet och vårt team svarar gärna på allt som ni kan tänkas undra över.