Är din hemsida redo för röstsök?

Är din hemsida redo för röstsök?

Röstsök, det vill säga muntliga sökningar med röstassistenter, förutspås bli en av trenderna under året. Vi går här igenom vad det innebär och hur du kan utnyttja detta.

Vilka tjänster för röstsök finns det?

De vanligaste och mest lättillgängliga söktjänsterna är de som finns inbyggda i mobiltelefonerna. Siri från Apple och Google Assistant från Google är de vanligaste, men det finns även Alexa från Amazon och Cortana från Microsoft.

Förutom röstsök via mobilen blir det allt vanligare med fysiska röstassistenter i hemmen – smarta högtalare som det går att ställa frågor till. Från att ha varit en kul grej blir dessa allt mer avancerade, och kan läsa upp nyheter, boka biljetter och annat på kommando.

Vad innebär röstsökningar för webben?

Det är en viss skillnad mellan klassiska webbsökningar och röstsökningar. Medan de förstnämnda ofta är något i stil med ”frisersalong Säffle” och ”kostnad get” är röstsökningar längre. För att fortsätta med samma exempel kan det låta något i stil med ”vilken är den bästa frisersalongen i Säffle?” och ”hur mycket kostar en get?”. Röstsökningar är alltså mer lika hur människor pratar i riktig konversation.

Rent konkret innebär detta att innehåll på webben behöver matcha detta sätt att söka, genom att sökoptimera för längre konverserande fraser. Det här är inga nyheter – folk ställer ju välformulerade frågor (long tail-sökningar) i text till Googles sökmotor redan i dag.

Vad mer kan göras på hemsidan för att optimera mot voice search?

Long tail-optimering är viktigt, för att kunna matcha ”konversationsfraser” bättre än vid optimering av enskilda ord och fraser.
Skriv kortare mer koncisa förklaringar och dela upp ditt innehåll. Röstassistenterna läser inga uppsatser. Använd dina besökares/kunders frågor som underrubriker. Fråga – svar-upplägget som på FAQ-sidor är inte fel här.
Använd Schema.org och strukturerad data för att tala om för Google vilken typ av innehåll du har på din hemsida. Detta ökar även chansen att bli med i featured snippets, som funnits rätt länge nu.

Exempel på featured snippet som besvarar en fråga.
Exempel på featured snippet som besvarar en fråga.

För vilka verksamheter är detta intressant?

Lokalt sök vinner på röstsökningar. Restauranger och liknande, men även andra inrättningar som berör privata konsumenter. Frisör, bank, parkeringar och konditorier. Här gäller det då att även finnas med på Google My Business, som är den tjänst företag använder för att synas i Googles kartresultat. Men även du som har en mer komplex verksamhet kan vinna med sök via röstassistent. Kom ihåg att presentera innehållet på ett sätt som sammanfaller med hur folk söker. En rekommendation är att själv leka med de vanligaste assistenterna och se hur de fungerar och presenterar innehåll.

Framtiden för voice search

Tillsammans med Google jobbar nu Schema.org på något som kallas för Speakabe, och som används för att tala om vilket innehåll på en hemsida som ska läsas upp. Det är med andra ord spännande utveckling att vänta framöver. I takt med att assistenterna blir bättre kommer webben att handla mer om röstsök.

Vilka tankar har du?

Vad tänker du efter att ha läst denna artikel? Har du några frågor eller något att tillföra? Ta gärna kontakt med mig, Dan, som har skrivit den.