Hur upplevde Bilfocus samarbetet?

“Det positiva är att få expertis-hjälp med Digital marknadsföring. BananByrån har ett fungerande arbetssätt att komma framåt med utveckling, med allt som händer inom Digital marknadsföring.

Tror att fler företag skulle behöva, denna hjälpen. Bredden i det BananByrån gör, attraherar mig som novis i dagens medier. Jag ser fram emot en större förståelse för kommande utmaningar inom Bilbranschen.”