EB-Hedlund – Nyhetsbrev

Detta är en av de kunder vi har hjälpt med nyhetsbrev. I detta arbete ingår å ena sidan konfigurering av nyhetsbrevets mall, kontaktuppgifter och struktur, och å andra sidan av innehållsskapande.

Rent praktiskt

Vi har använt oss av verktyget Mailchimp för nyhetsbreven. Våra digitala designers och skribenter har tagit fram innehåll utifrån kunds önskemål och egna idéer, för att sedan skicka till kundens målgrupp. I detta fall företag inom byggbranschen. Allt arbete har skett enligt GDPR.