FST-Säkerhet – Sökordsanalys

Heter det ”nödutgångsskyltar” eller ”utrymningsskyltar”? Det var en av de frågor som dök upp under arbetet med FST Säkerhets sökordsanalys. I en sådan analys kors-körs förslag från olika verktyg för sökord-/fraser med egna sökningar på Google, kontroll av konkurrenters arbete och rena gissningar. I det här fallet resulterade arbetet i en plan för hur landningssidorna på denna kunds nya hemsida skulle optimeras.

Varför görs en sådan här analys?

Det finns flera arbeten som vinner på en analys av detta slag. Den gemensamma nämnaren är dock att skapa en bild av vad folk egentligen söker på. Det är ofta så, att den korrekta branschbenämningen inte stämmer överens med vad folk tror att den heter. Det gäller att hittas på det folk söker på. För oss på BananByrån gäller det även att identifiera de problem produkten eller tjänsten i fråga löser.