Mora Hotell – Foto

Vi har fotograferat på plats hos vår kund Mora Hotell & Spa. I detta arbete har det varit viktigt att få ett naturligt utseende av bilderna, och samtidigt vara lockande och säljande i uttrycket.