ScanArc – Grafisk Profil

Ett företag som ScanArc behöver mycket informationsmaterial. Det är en komplex tjänst, att återvinna metall ur industriavfall. Det är viktigt att dels ha väldigt klara riktlinjer för sin grafiska kommunikation, till tryckerier och liknande, och dels är det viktigt att ha ett grafiskt uttryckssätt som talar om vad en gör. Vi lyckades bra, och trots att det är några år sedan vi levererade är vi fortfarande helnöjda, liksom kunden.