Prata mer – Logotyp

Vissa loggor behöver vara mångbottnade med flera tolkningsmöjligheter, medan andra behöver tala ett tydligt språk. I det här fallet var det viktigt att vara tydlig.