Wiplight – Logotyp

Wiplight är en del av ett företag som säljer utrustning till åkerier och maskiner. Wiplight är den delen som står för belysningen och kunden ville att den nya logotypen skulle ”prata samma språk” som deras gamla logotyp för Wipomatic.