Hur upplevde IECT Sweden AB samarbetet?

”Vårt samarbete med Bananbyrån började med en tanke att uppdatera vår befintliga website Satavenue.se. Efter diskussion med Bananbyrån kom vi gemensamt fram till att en en ny hemsida ska skapas. Det har tagit tid och varit krävande men vi har otroligt bra dialog och support vilket i slutändan gett oss en webshop som vi kan vara stolta över.

Vi är väldigt nöjda och kommer fortsätta vårt samarbete med Bananbyrån!”