Hur upplevde Matts Mattor samarbetet?

”Matts Mattor är en klassisk verksamhet som valt att ta steget in i det digitala. För att göra detta på rätt sätt utgick vi från en mediestrategi, som blev en blueprint för kundens digitala strategiska arbete. Därifrån checkade vi metodiskt av viktiga delar under arbetet med deras e-handel.

När det gäller e-handeln ville vi ha en känsla av att gå in i deras fysiska butik i Borlänge, och erbjuda deras nätkunder en god service. Genom att vår utvecklare skapade en smart sorteringsfunktion för val av färger med mera, får kunderna nu ett mervärde. Detta gör att de stannar längre på hemsidan, något som är viktigt för deras SEO.

Självklart har vi målspårning igång på hemsidan så att vi kan se hur besökare rör sig, vad de gör, varför de köper och varför de inte köper. Därifrån kan vi sedan justera vidare, för att optimera ur kundens kunders synvinkel.”