Matts Mattor – Mediestrategi

Matts Mattor ville ha in mer trafik till sin webbshop. Efter en genomgång av den befintliga hemsidan såg vår digitala strateg att det var för mycket ”småfix” och föreslog produktion av en helt ny hemsida. Kunden tackade ja, och har nu en ny webbplats med texter som optimerats för Google. Självklart målspåras allt, för att säkerställa att kundens behov uppfylls.

I mediestrategin återkommer den digitala strategen till att kunden behöver ”USP:ar”, det vill säga säljande argument. Detta saknades på den gamla hemsidan men är på plats på den nya. Dessa typer av Call To Actions är vanligt förekommande i våra mediestrategier.