SkiStore – Mediestrategi

Styrkan med mediestrategi är att den är matnyttig för alla typer av verksamhet. I det här fallet fick vi uppdraget att göra en analys av en konkurrensutsatt verksamhet som säljer skidkläder och alpin utrustning. För ett företag som redan är på tå kommer minsta lilla vässning av strategin att spela stor roll, och därför var mediestrategi i detta fall så välkommet.