Svenska Affärskoncept – Mediestrategi

Svenska Affärskoncept hjälper företag med varumärkesutveckling. BananByrån fick vara med på detta företags resa genom att ta fram en mediestrategi. I strategin trycktes på vikten av tydliga call to actions, en intuitiv struktur och en tilltalande design. Vad vi kom fram till i vår analys låg sedan till grund för företagets nya hemsida.