KITCHENWIZ – Programmering

Förenkling har varit ledordet när vi jobbat med Kitchenwiz. Vi har skapat ett retailsystem, där tre olika system har knutits samman och automatiserats. Detta sparar mycket tid för kunden, som annars fått lägga mer tid på administration. Vårt arbete har resulterat i att Kitchenwiz kan lägga mer av sin tid på att skapa affärer och driva sin verksamhet. Utöver detta har vi även skapat funktioner för att förbättra kundens ordersystem.