Hur upplevde Scanarc samarbetet?

”I samarbete med Bananbyrån skapades en ny hemsida åt oss på ScanArc Plasma Technologies. Vi är imponerade över Bananbyråns förmåga att snabbt sätta sig in i vårt företags verksamhet och lyhördhet inför vad vi vill förmedla. Det speglades på ett professionellt sätt i allt från innehåll till färgsättning och design. Vi är väldigt nöjda med samarbetet och har återkommit till Bananbyrån flera gånger!”