fbpx

Comp-Lux – Onpageoptimering

Med onpageoptimering har vi hjälp Comp-Lux skapa webbinnehåll som hittas i sökresultatet. Först och främst har tekniska åtgärder gjorts. Därefter har texterna byggts utifrån de rekommendationer som Google ger för webbplatser. Utöver detta följer vi de rekommendationer som ledande inom branschen funnit relevanta i sina analyser, och självklart våra egna upptäckter.

Vad är onpage?

Kort och gott handlar det om arbetet på hemsidan. Rätt taggar och omdirigeringar samt sidstruktur ska följas rent tekniskt. Hemsidan ska vara mobilanpassad och vara krypterad för att skydda användare, samt ladda snabbt. Rent textmässigt ska arbetet med titlar och undertitlar vara rätt kodade och innehålla relevanta sökfraser.

Utökat onpage-arbete

I takt med att konkurrenter gör sitt SEO-arbete behöver det egna arbetet fortskrida. Det kan handla om att förlänga texter, breddning med sökfraser ske och upptäckta brister åtgärdas. Dessa upptäckter görs i regel under vårt löpande SEO-arbete.