Webbanalys - insiktsfull analys av din webb

Hur vet jag att min webb presterar bra? Hur mäts användarvänlighet? Hur vet man att en hemsida fungerar bra? Det här är frågor som vi som webbanalys-byrå ofta får. Svaret är: allting går att mäta, och utifrån mätningarna analyserar vi din webb och får insights.

Hur fungerar webbanalys?

Kort och gott handlar det om att mäta och analysera dina besökares beteenden. En hemsidas syfte är att vara där för dina besökare, och därför är det med användaren i åtanke som en kvalitativ webbanalys görs. Detta sker med flera olika verktyg, där vissa mäter data medan andra grafiskt visar exakt hur dina besökare rör sig på hemsidan.

Vad leder den här analysen av hemsidan till?

Genom att se samla in data och se besökarnas beteenden kan vi se vilka undersidor som presterar bra, vilka som presterar mindre bra och var en affär tar slut. Exempelvis kanske du har en produktsida som får mycket trafik, men det blir få köp. Det kan endera ha med saker som din prissättning att göra – men det kan även bero på att besökaren får otydliga instruktioner eller att köp-knappen är dold bakom en annons. Eller något annat. Vitsen med webbanalysen är alltså att vara underlag för förbättringsarbete, att vässa din webb.

Vilka andra fördelar finns med en analys av webb?

Ibland vet man inte vad besökaren vill ha. Därför behöver saker testas i verkligheten. Digitala beteenden undersökas. Vi som företag som jobbar med webbanalys älskar detta! Inom digital marknadsföring bygger mycket på data, men en stor del är också kvalificerade gissningar. Genom att mäta och analysera människors beteende på nätet går det att lära sig om deras behov, och utifrån behov kan befintliga produkter justeras samt nya skapas. Intel. Insight. Statistik. Detta är en guldgruva för dig som företagare!

Är det inte lätt att överanalysera?

Absolut! I engelskan säger man ”analysis paralysis”, vilket innebär att för mycket analyserande gör en passiv. Detta är en fara vi är medvetna om. Därför gäller det i ett tidigt skede att bestämma ramar, mål och begränsningar för en webbanalys. En av våra produkter är mediestrategi, och det är en väldigt bra början inför en webbanalys. Klicka här för att läsa mer.

Skulle du vilja ha hjälp med Webbanalys?
Lämna ditt nummer så hör vi av oss!