Rädda barnen

Denna organisation kämpar för barns rättigheter över hela världen – att leva, att utvecklas och att växa upp i trygghet. Läs mer på https://www.raddabarnen.se/