Uppdatera inte WordPress till 5.0 – varning från BananByrån

Uppdatera inte WordPress till 5.0 - varning från BananByrån

WordPress släpper i dag en större uppdatering som innebär grundläggande förändringar för plattformen. Det kommer bland annat en ny texteditor. Men uppdatera inte, under några förutsättningar! Mycket kan gå fel.

Hur mycket behöver jag bry mig om detta?

Du som är kund hos BananByrån behöver inte bry dig nämnvärt. De kunder som har supportavtal med BananByrån hanterar inte den här typen av uppdateringar, och behöver inte ha koll på vad som händer med plattformen. Du som har valt att hantera webbplatsen själv bör vara medveten om att du kan behöva hjälp om du uppdaterat och något blir fel. Detta gäller framförallt e-handlare, som förlorar intäkter när butiken är nere. Vi kommer att underrätta dig om du behöver göra något eller svara på något.

Vad kan bli fel om jag uppdaterar WordPress?

Det finns alltid en viss risk att hemsidan blir otillgänglig i samband med en uppdatering. När du har hosting hos BananByrån är det dock ingen fara – vi tar regelbundet backups. Om uppdateringen som sådan går bra, kan det ändå bli problem i form av att plugins och teman inte är kompatibla med systemet. Det kan betyda att de slutar fungerar helt.

Vad innehåller uppdateringarna, och hur hjälper det mig?

Det är texteditorn i WordPress som nu byts mot Gutenberg, som är tänkt att förenkla skapandet av content för användarna. Detta är den stora förändringen. De webbplatser vi producerar använder sällan standardeditorn (den som byts ut), och i det avseendet blir detta inget som du som uppdaterar själv kommer att märka av. Vi som är bekanta med standardeditorn i WordPress välkomnar en förändring. Ty standardeditorn har varit ett upphov till frustration genom åren. Fast alla håller (som vanligt) inte med om att förändring är bra.

Så vad händer nu?

Vi kommer att testa nya versionen av WP på testsajter, och utvärdera vilka hur de plugin och teman vi använder påverkas av uppdateringen. Sedan tar vi det från där. Vanligtvis löser sig alla problem med tiden, när utvecklare av plugin och teman hinner uppdatera för förändringarna. Så för vår del handlar det om att sitta snällt i båten och se vad detta innebär. Innan dess går det inte att uttala sig så mycket.

Hjälp – min hemsida gick sönder när jag uppdaterade WordPress!

Oavsett om du är kund eller inte hos BananByrån – hör av dig här om du behöver hjälp. Vi har en planerad belastning och rycker inte ut på ”brandsläckning” vanligtvis (förutom för supportkunder), men kommer att kunna hjälpa dig på något vis. Åtminstone med ett gott råd.