FST-Säkerhet – Hemsida

Det var nog här det började. FST-Säkerhet kom till oss framförallt för att deras gamla hemsida höll inte måttet. Den var gammal och svårnavigerad och hade ingen genomtänkt strategi. 

Här var det bara att rulla upp ärmarna och hugga i. Vi började med en behovsanalys för material, vad fanns och vad behövdes. Vi kom rätt fram till att vi behövde komplettera med text och bild. FST-Säkerhet ville gärna ha hjälp med detta, något som vi gladeligen tog på oss. 

Därefter sattes en URL-struktur upp. Fokus på strukturen var att den skulle vara lättnavigerad, tydlig och enkel. Med detta avklarat var det dags att påbörja hemsidebygget. Ramverk och grundläggande design sattes samtidigt som fotografering och textskrivning startades. 

Efter att kunden godkänt ramverken och designen implementerades text och bild, alla undersidor skapades och sidan färdigställdes. Efter någon korrekturvända och lite polerande på sidan var det dags för lansering. 

Efter lansering så installerades SSL-certifikat och målspårning för att hjälpa FST-Säkerhet att förstå vart deras hemsidebesökare kom från.