Lastcykel – Mediestrategi

Ett företag som sysslar med försäljning av produkter vill egentligen bara en sak: göra kunderna nöjda med kvalitativa produkter. BananByrån gjorde en grundlig genomgång och analys av Babboes digitala marknadsföring. Analysen resulterade i en detaljerad rapport, som blev en bra arbetsplan inför ett digitalt strategiskt arbete på bred front.