Matts Mattor – Målspårning

Matts Mattor är en anrik mattaffär i Borlänge, Dalarna. Det är ett företag som har förstått nyttan med att synas på nätet, och saluföra sina fina mattor där. För att få kolla på läget vad gäller kundernas beteende i deras webbutik har vi installerat målspårning med Google Analytics och Tag Manager.

Vad får ni reda på genom att spåra mål?

Beroende på vad som är taggat går det att mäta olika saker. I det här fallet ser vi hur många besökare som kommer in, vad de söker på och vad de klickar på Vi ser också hur stor procentandel som lägger varor i korgen utan att avsluta köpet.

Vad gör ni med informationen?

Genom den information och statistik vi ser från resultatet i Google Analytics kan vi rekommendera åtgärder till Matts Mattor. Det kan vara längre eller tydligare texter, bättre call to action eller flyttat köpknapp. Värdefull information som vi använder för att uppnå vårt mål: driva intäkter till kunden.